Bedrijfsinformatie

Samen verder, samen sterker

Met ingang van 1 september 2018 slaan wij weer een nieuwe mijlpaal in onze fundering. Vanaf deze dag sluiten Ploegmakers GGI BV en Ploegmakers Bestrating aan in De Rips bij Ploegmakers loonwerk en Ploegmakers Agro. Door al onze werkzaamheden op één locatie te centreren, verbeteren wij de onderlinge aansluiting en daarmee ook onze dienstverlening naar u als klant. Ons totaalpakket kan nu nóg beter op uw wensen afgestemd worden.

2018

Realisatie opslagloods annex evenementenhal

In oktober 2016 hebben wij onze nieuwe loods mogen openen. Een opslagloods die tevens dienst gaat doen als lokale evenementenhal. Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd in het dorp, kunnen hier door het jaar heen een aantal evenementen organiseren om geld in te zamelen voor de clubkas. Het jaarlijks terugkerende Ploegefist maakt in het weekend van 25 november 2016 voor het eerst gebruik van de nieuwe evenementenhal. De wens om een nieuwe loods te bouwen, is deels ontstaan door de verhuizing van Ploegmakers GGI wat voorheen op een andere locatie zat. In het kader van een efficiëntere bedrijfsvoering hebben we de locaties samengevoegd en dat betekende dat we de locatie in De Rips wat aan moesten passen om voldoende opslagcapaciteit te creëren.

2016

Aankoop 70 are grond naastgelegen grond aan de andere zijde van de bestaande bedrijfsgebouwen

Met de verplaatsing van Ploegmakers GGI van Milheeze naar De Rips kwam direct de wens tot uitbreiding van het bestaande bouwblok. Dit om de activiteiten van dit bedrijf op een goede manier voort te kunnen zetten. Opslag van diverse producten in silos en op verhardingen is noodzakelijk om alle klanten snel en accuraat te kunnen voorzien van hun wensen. Na een korte onderhandeling met onze buurman Eduard van der Heijden, werd een deal gesloten over de aankoop van deze onderliggende grond. We hebben nu een verharde plaats waar diverse bestratingsmaterialen op voorraad staan uitgestald. Diverse soorten zand en grind zijn in silos bij ons aanwezig en zijn voor een particulier makkelijk te laden zonder handwerk. Storten van diverse materialen kan direct gebeuren in de containers die aanwezig zijn, waardoor het uiterst handig is om de oude materialen te storten en nieuwe producten te laden op dezelfde locatie. De containers voor het transport van de Ploegmakers Groep zijn allen ondergebracht op onze container terminal die we zelf hebben aangelegd.

De Ploegmakers Groep gaat met Ploegmakers Loonwerk. /Ploegmakers Agro / Ploegmakers GGI ent van Elk en Zn. B.V met een breed scala van diensten de toekomst in als een gedegen familie bedrijf.

2015

Naamswijziging Geurts naar Ploegmakers GGI BV

Acht jaar lang na de overname is de naam gevoerd van de oud eigenaar waarna de tijd was gekomen om de naam te veranderen met een aansluiting op de groepsformatie. Op 1 mei 2015 is de naam veranderd in Ploegmakers GGI, ofwel Ploegmakers Groen, Grond en Infra. Dit legt een directe link met de activiteiten van deze entiteit en met een aansluiting op de naam van de Ploegmakers Groep uit De Rips.

2015

Verplaatsing en naamswijziging Geurts Bakel B.V.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest vanuit de locatie aan de Kaak te Milheeze, hebben we nogmaals gekeken of het wenselijk was om 2 bedrijven op zon korte afstand van elkaar te laten voort bestaan. Er werd besloten eind 2014 om de werkzaamheden en activiteiten samen te voegen op de locatie in De Rips. Hiervoor is een naast gelegen stuk grond aangekocht van de buurman, waar we de opslag van alle producten kunnen realiseren. In 2014 had mede eigenaar Frans elders in De Rips een nieuwe locatie betrokken waarbij ook een machineloods is bijgebouwd van 1250 m2. Deze machineloods wordt gehuurd door het loonbedrijf en daardoor konden de machines van Geurts Bakel bv in een deel van de hal van Ploegmakers gestald worden.

2015

Overname door de junioren

Na een acht tal jaren samen met de Senioren aan het bedrijfsvoeren te hebben mogen proeven, werd het tijd om op eigen benen te gaan staan voor de Junioren. Het jubileum jaar van het 80-jarig bestaan van het familie bedrijf Ploegmakers was een mooie mijlpaal, en een goed moment om het "stokje over te geven". Na een stevig en goed onderbouwd voor traject hebben de Junioren Chantal, Martien en Frans op 30 december 2014 het bedrijf over genomen en gaan ze samen het bedrijf uitbouwen en ontwikkelen naar eigen visie en inzicht. Inmiddels heeft Chantal in 2017 het bedrijf verlaten om zich op een nieuwe carrière te richten.

2014

Oprichting Ploegmakers Agro B.V.

Vanwege de optimalisatie en inzichtelijkheid in de bedrijfsvoering wordt voor de sterk uitgebreide eigen akkerbouwteelten een nieuwe en aparte akkerbouwtak bv opgericht.

2012

Bouwen nieuwe aardappeloogstopslag

In 2011 werd de bouw gerealiseerd van een moderne nieuwe aardappelopslagplaats van 1250 m2 op de naastgelegen onlangs aangekochte grond van 70 are. Er worden ongeveer 3600 ton eigen aardappelen van het ras Hansa in opgeslagen.

2011

Overname bieten en aardappeloogstlijn van loonbedrijf alders uit overloon

In januari 2011 werd besloten om het klantenbestand en het gehele machinepark uit de bieten en aardappeloogstlijn van de firma Alders uit Overloon over te nemen. Dit was een welkome aanvulling op het klantenbestand van vooral de bieten. Dit vooral vanwege de verkoop van het bietenquotum ofwel de verplichte inlevering van onze klanten.

2011

Verplaatsing Geurts Bakel B.V. naar de kaak in Milheeze

Nadat er een tweetal jaren gehuurd was aan de Hoberg kon Jan Geurts zijn gebouwen verkopen en werd door Ploegmakers de keuze gemaakt om in maart 2010 het bedrijf te verplaatsen naar de Kaak 3/a in Milheeze. Hier was immers al een tiental jaren het zanddepot van de firma Geurts. Wel moesten we vanaf dat moment naarstig op zoek naar een blijvende locatie.

2010

Overname machines en klantenbestand loonbedrijf Broeks uit Oploo

In januari 2008 werden een groot deel van de machines en het klantenbestand van het al 60 jaar bestaande loonbedrijf Broeks uit Oploo overgenomen. De machines bestonden uit de Vervaet zelfrijder en aanbouwmachines uit bemestingstak en de Claas 860 hakselaar uit de grasoogstlijn. Henk Broeks zelf zaait sindsdien met zijn eigen machines alle gras en granen voor Ploegmakers.

2008

Overname van Elk en ZN B.V. uit Oefelt en aankoop loonbedrijf Lenkens uit Rijkevoort

In 1994 werd VOF van Elk en ZN grondwerken opgericht met als vennoten Gerrit, Mia en zoon Anselm. Het bedrijf was gegroeid met een vrachtauto, 3 mobiele kranen, een minigraver en een shovel 4 vaste krachten en enkele oproepkrachten tot een bloeiende onderneming die door vele aannemers in de regio enorm werd gewaardeerd door de secure werkzaamheden. Echter in deze jaren wilde de gemeente dit grondwerkbedrijf niet meer in de dorpskern en werd er gezocht naar een andere vestiging locatie. In 2000 stierf Gerrit van Elk en de leiding werd door zoon Anselm overgenomen. Inmiddels was er een tijdelijke locatie, maar nog geen definitieve vestiging voor het bedrijf gevonden. In oktober 2008 is van Elk en ZN BV overgenomen door Ploegmakers Rips BV, waarna we tevens ook direct opzoek moesten naar een blijvende locatie voor dit bedrijf. De oplossing werd gevonden door de aankoop van het woonhuis, bedrijfsgebouwen, 2.5 ha grond en vergunningen van Loonbedrijf Lenkens uit Rijkevoort. In Maart 2009 werd Van Elk en Zn. verhuisd van de plek in Oeffelt naar het nieuwe adres Hoogeindsestraat 16/a in Rijkevoort en was de nieuwe locatie een feit.

2008

Overname Jan Geurts Bakel B.V.

In 1987 begon Jan Geurts met zijn eigen onderneming, na jarenlange ervaring in de bouw- en transportwereld opgedaan te hebben. Met de zojuist aangekochte vrachtauto en loader zette hij zijn eerste stappen op weg naar een zelfstandig bestaan. In de bebouwde kom van Bakel kwam al snel het ruimtegebrek om de hoek kijken. Daarom werd er gezocht naar een geschikte locatie met groeimogelijkheden. In mei 1989 verhuisde het bedrijf naar de locatie aan de Hoberg 8 in Milheeze op de grens van Bakel en Milheeze. Het bedrijf maakte vanaf 1989 een sterke groei door. Er waren 8 mensen werkzaam, waaronder fulltimers, parttimers en ZZP-ers. Allen met ruime ervaring op hun vakgebied. Door de brede inzetbaarheid van medewerkers op allerlei gebieden werd een hoge mate van flexibiliteit bereikt. Men beschikt inmiddels over een uiteenlopend machine- en vrachtwagenpark.

Met ingang van 19 maart 2007 heeft Ploegmakers Rips B.V. het bedrijf Geurts Bakel Bv overgenomen dat gevestigd was te Milheeze aan de Hoberg 8. De gebouwen en terreinen worden in eerste instantie gehuurd van de familie Geurts.

2007

Verdere groei

Door een verdere "wil" om te groeien en door de toenemende voorkeur van klanten voor gecertificeerde bedrijven wordt gezocht naar mogelijkheden tot overnames van gevestigde bedrijven. Hierdoor kan er ook vanaf de eigen vestigingen uitwisselingen plaats vinden van machines, kennis en personeel hetgeen natuurlijk kostenverlagend werkt en voordelen oplevert.

2007

Nieuwe markt akkerbouw

Vanaf 2007 vonden er stevige uitbreidingen plaats in eigen akkerbouwmatige teelten zoals mais, bieten maar vooral aardappelen voor Peka Kroef. Voor deze teelten werden van klanten overtollige gronden gepacht en zodoende kon men veel eigen werk creëren. Door de hogere bezetting en benutting van de machines leverde dit naast eigen voordeel,ook voordeel op voor andere klanten.

2007

Aankoop 70 are bouwblok vergroting

In 2007 werd er 70 are naastgelegen landbouwgrond aangekocht welke werd gebruikt als bouwblokvergroting waar machines gestald en later mogelijk een hal geplaatst kan worden.

2009

Junioren treden toe

Op 1 juli 2006 werd Ploegmakers Rips B.V. versterkt met 3 jonge medeondernemers. Namelijk Chantal,de zoon van Bernard Ploegmakers, en de broers Frans en Martien van Harrie Ploegmakers. Samen met de 3 senioren werd hiervoor een nieuwe VOF opgericht.

Het was rond deze tijd dat door een onvoorzien gewijzigd beleid van de overheid, een substantieel deel van het klantenbestand waaronder alle landbouw loonwerkzaamheden op Vliegbasis De Peel weg vielen.

Daarnaast kwamen in de bosbouw hier in de streek, nieuwe en gewijzigde inzichten waardoor er geen vraag meer kwam naar bosbouw werkzaamheden die uitgevoerd konden worden.

In de gehele landbouw en veeteelt vond er trouwens een hele grote schaalvergroting plaats. Door diverse overnames van bedrijven en de opkoop van gronden binnen ons klantenbestand was er een grote samenbundeling van landbouwbedrijven.
Mede omdat de 3 junioren toegetreden waren noopten deze omstandigheden tot nadere marktverkenningen en inzichten waardoor gezocht werd naar mogelijke nieuwe markten.

2006

Verplaatsing loonbedrijf

In 1989 verhuisde het loonbedrijf vanuit het buitengebied naar een nieuwe locatie langs de Middenpeelweg tegen de kom van het dorp de Rips. Op een bouwkavel van 0.7 hektares verrezen daar drie ruime aaneengesloten werktuigenloodsen met kantoor, werkplaats en kantine.

1989

Overname door de 3 senioren

Eind 1977 werd loonbedrijf Ploegmakers omgezet in een besloten vennootschap toen naast Bernard, de broers Harrie en Peter in de onderneming kwamen. Naast veel zaai en pootwerk regelde Bernard de afspraken en deed de administratie. Omdat er veel vraag kwam naar grondverbetering specialiseerde Harrie zich in dit segment en werd de specialist in het grondwerk. Peter nam de gewasbescherming, loader en combinewerk voor zijn rekening maar kon op alle machines uit de voeten.

1977

Frans Ploegmakers sterft waarna moeder Truus en zoon Bernhard door gaan.

In 1963 kwam zoon Bernard in het bedrijf waarna al snel daarop in 1965 Frans Ploegmakers op 56 jarige leeftijd overleed na een slopend ziekbed van enkele maanden. Als 18 jarige en oudste zoon van de 8 kinderen stond Bernard er voor om het loonbedrijf met zijn moeder mee over te nemen. Dat heeft toen voor beiden veel bloed, zweet en tranen gekost. Moeder Truus nam de telefoon aan en regelde veel werk samen met hem en de twee man personeel. Dit duurde van 1965 tot eind 1977 waarin voor die tijd moderne uitbreidingen plaats vonden binnen het bedrijf. Kortom grote veranderingen.

1965

Ontginning Vredepeel door 1e knecht Wim Nooijen met Hanomag R55

Op de achtergrond Frans Ploegmakers op John Deere. Nog geen cabine, stuurbekrachtiging, radio enz.

In 1955 ging een fonkelnieuwe Borga dorskast met ingebouwde pers, waarmee men ook rijdend kon dorsen, bij een brand verloren. Dit trok een enorme wissel op het bedrijf. Deze was namelijk maar voor 2/3 verzekerd en hierdoor ging er een jaarinkomen in vlammen op.

1955

Overname loonbedrijf door Frans Ploegmakers en Truus Joosten

Direct na de tweede wereldoorlog in 1946 stichtten de broers Jas en Piet afzonderlijk een eigen boerderij. Frans Ploegmakers trouwde met Truus Joosten en nam tevens de loonwerktak van de familie over om deze voor zich zelf voort te zetten.

In de herfst en in de winter werd er gedorst. Aanvankelijk werd er ook spuitwerkzaamheden verricht met een handgetrokken machine. In 1948 werd deze opgevolgde door een spuit die was opgebouwd op een zelfrijdende autotractor. In die tijd werd nog D.N.O.C. en D.D.T. gespoten!!!. Neveninkomsten haalde Frans als veeverloskundige en castreur van varkens.

In de beginjaren 50 werd de heide van de Vredepeel met handkracht ontgonnen waarna aansluitend de ontginning en aanleg plaats vond van de nieuwe Vliegbasis De Peel. Als uitbreiding van het werk om de vele ploegwerkzaamheden te kunnen verrichten schafte Frans een zware Hanomag en John Deere tractor aan van wel 60 pk! Na het heiploegen werden de ontgonnen percelen door de Ripse loonwerker geschijfegd en ingezaaid met serradelle en rogge.Vanaf 1950 maakte hij zo'n 1000 hektares woeste Peelgrond rijp voor de landbouw en natuur en maakte hij naam als ontginner.

1946

Eerste tractor

In 1938 werd de eerste AA-Ford autotractor aangeschaft om te gaan dorsen.

1938

Aanvang loonbedrijf

Na 12 jaar zware Peelarbeid kon er in 1934 werk vrij gemaakt worden voor een paar jonge mannelijke arbeidskrachten binnen het gezin van 7 jongens en 3 meisjes. Om een betere invulling van de beschikbare tijd voor de jongemannen te verkrijgen werd besloten om een Holthaus dorskast met aparte Lister motor van 7.5 pk op ijzeren wielen aan te schaffen. Het benodigde paard om deze machines te verplaatsen was al aanwezig. Nadat de machines thuis uitgeprobeerd waren kon men gaan loondorsen in de buurt en zo zijn de eerste loonwerkzaamheden door de broers Jas, Piet en Frans van de familie Ploegmakers in De Rips ontstaan.

1934

Aankoop woeste heidegrond

In 1922 kocht Opa Driekske Ploegmakers uit Heesch 12 ha woeste heidegrond in De Rips waarna de oudste broers direct daarop begonnen met de ontginning hiervan. In 1923 kon er een nieuwe boerderij op worden gesticht waarna de verhuizing van het gezin kon plaats vinden.

1922