Maasheagepark Boxmeer

Het nieuwbouwproject ‘Maashaeghe Park’ in Boxmeer betreft een schitterende nieuwe woonwijk, grenzend aan het fraaie Maasheggenlandschap met al haar groen. Binnen dit project worden 53 unieke kavels ontwikkeld voor de woningbouw, waarbij de mogelijkheid bestaat voor particulier zelfbouw naast gezamenlijke project bouw. Projectaannemer Houta Bouw uit Geldrop  is de aannemer die onder begeleiding van Bouwaccent uit Den Bosch aan het plan werkt.  Het overzicht van de werkzaamheden die wij als Ploegmakers GGI B.V. uitgevoerd hebben, staat onder de foto’s. 
Ploegmakers GGI B.V. heeft de onderstaande werkzaamheden op dit project uitgevoerd:

 • 294 m2 bouwrijp maken van het terrein.
 • 887 m2 ontgraven van bouwkavels.
 • 651 m2 egaliseren aan bouwkavels na het aanbrengen van de benodigde funderingspalen.
 • 970 m2 diepspitten en egaliseren van het terrein.
 • 970 m2 inzaaien bouwterrein.
 • Het uitzetten van 53 bouwkavels met RTK GPS door middel van kniepalen.
 • Het uitgraven van het cunet voor het openbaar gemeenteriool.
 • 492 m3 leveren en aanbrengen vulzand.
 • 362 ton leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm.
 • 554 m3 leveren en aanbrengen teelaarde met BRL 9335 normering.
 • Het treffen van alle benodigde verkeersmaatregelen.
 • Het treffen van bescherming om bestaande bomen door het plaatsen van 8 stamommantelingen.
 • 458 m1 leveren en aanbrengen VWA PVC leiding Ø125 / Ø 160 mm inclusief grondwerk
 • 41 st. woningen aansluiten op het openbaar gemeente riool.
 • 31 st. leveren en aanbrengen straatkolken ten behoeve van ontlasten HWA.
 • 166 m3 leveren en aanbrengen van infiltratiekrattenveld ten behoeve van de hemelwateropvang voor 29 woningen.
 • 29 st. leveren en aanbrengen PVC straatkolken.
 • Het aansluiten van de opvangsystemen van 7 woningen op de openbare ‘Wadi’ inclusief het aan te leggen PVC leidingwerk 110 mm.
 • 174 m1 leveren en plaatsen hardhouten beschoeiing van 50cm hoog.
 • 785 m2 leveren en aanbrengen van diverse bestratingen ten behoeve van opritten.
 • De totale grondverbetering in opdracht van diverse particulieren, te weten;
  ‘cunet uitgraven,  bestrating realiseren, aanbrengen van teelaarde, spitten van het terrein en het leggen van mantelbuizen’.
 • Het reinigen en inspecteren van het aangebrachte riolering.
 • Het uitvoeren van het V&G plan.
 • Het treffen van alle benodigde verkeersmaatregelen.

 

« Terug naar overzicht